Kариеси и пулпити

Кариесът нямат точно един определен причинител. В началната си фаза той започва от нарушаване на емайла, като продължава навътре в зъба към дентина. За да се избегне превръщането му в значително по-сериозния пулпит, е необходимо навременното му откриване и отстраняване чрез активно лечение – поставяне на амалгамени или бели пломби. За изработката на пломбите, в моята практика използвам качествени материали, които допринасят за тяхната издръжливост и по-дълъг живот.

Коментирането е спряно.